Tijd van bocht

Zo lang geleden dat je gaat afvragen
Hoe smaakte het ook al weer
Hoe kan een ander nou bepalen
wat smaakt is of niet

De tijd van wanorde en stank
trekken langzamerhand weg
en komen nooit meer terug
Ik kijk terug met dank
Dat ik de bocht had mogen proeven
Lessen moge leren
Hoe het vooral niet moest zijn

Bocht maakt plaats voor kwaliteit
Straattaal wordt veranderd in welbespraaktheid
Speelsheid wordt veranderd in volwassenheid
Fantasie wordt veranderd in een plan van aanpak

Je rijst op en verwonderd jezelf
Omdat je nooit gezien had in het leven
Gezien wie je werkelijk bent
Waar je eigen handen zichtbaar worden
die het eigenlijke werk doen
Je voelt wat je doet
Doorziet wat moet
Alleen omdat je het zelf wilt
Niet voor de ander

MBCR202403151105-2034PH95